Tennis

Pistes

Pistes de terra batuda: 17.
Pistes sintètiques: 2.
Amb llum: 8 (Central, 1, 2, 3, 4, 12, 13 i 14).
Amb grades: 5.