Classes particulars

A més dels grups d’escola també oferim classes particulars de tennis i pàdel, d’una hora de duració i amb la flexibilitat d’adaptar l’horari amb el professor sempre que s’avisi amb 24 hores d’antelació.

Per a qualsevol informació:

Secretaria: info@tenisllafranc.cat

Tlf.: 972 302 308 – 630 154 005

NORMATIVA

Totes les persones interessades en fer classes particulars, ja siguin individuals o en grup, han de comunicar-ho a la recepció del Club Tennis Llafranc.

Funcionament de les classes:

  • Les classes particulars tenen una durada de 55 minuts.
  • En cas d’anul·lació de classes per part del Club Tennis Llafranc. (pluges, malaltia professorat, etc.) la sessió perduda es podrà recuperar d’acord amb l’alumne/a.
  • L’anul·lació d’una classe per part de l’alumne/a s’haurà de comunicar a l’entrenador/a amb un mínim de 24h d’antelació (amb un màxim de 2-3 classes per trimestre). En cas contrari es comptarà com a classe realitzada.
  • El pagament, en el cas dels socis del Club, es farà per domiciliació bancària (final de mes), o bé amb efectiu el mateix dia de la classe. En el cas del No soci del Club, es farà amb efectiu i sempre abans de començar la classe.

TUTORS PARTICULARS

Ramon Sanromà

Enric Martorell

Adrià Bonet

Oriol Ventura

Vols més informació?

Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres.